Conbustaal EN-1090 gecertificeerd!

met Geen reacties

Conbustaal is sinds 9 maart 2017 EN 1090 gecertificeerd!

Met dit certificaat is Conbustaal bevoegd een CE-conformiteitsverklaring af te geven op zijn vervaardigde staalconstructies. Het certificaat geeft aan dat de geleverde producten voldoen aan de daarvoor wettelijk geldende kwaliteitseisen. Met het behaalde certificaat mag Conbustaal projecten uitvoeren die vallen onder de executieklasse 1 t/m 3.

Enkele voorbeelden van wat in welke klasse valt zijn hieronder weergegeven;

  • EXC1: Toegepast voor bijvoorbeeld landbouwschuren of serres.
  • EXC2: Toegepast voor bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, hallen, woningen of kantoren. In deze klasse vallen grofweg 80% van de producten.
  • EXC3 en EXC4: Toegepast voor bijvoorbeeld bruggen, constructies voor stations en winkelcentra. In deze executieklassen is volledige traceerbaarheid (full traceability) van materiaal en arbeid belangrijk.

Download ons certificaat hier. Daarnaast kunt u ons certificaat zelf opzoeken in de databank van Kiwa Nederland. U kan zowel zoeken op ”Conbustaal” als op het certificaat nummer : 0620-CPR-94252/01.

Een CE-markering kan niet worden beschouwd als een keurmerk of certificaat. Deze markering kan echter worden beschouwd als een verklaring van de fabrikant die de dragende delen produceert. De CE-markering geeft namelijk aan dat alle producten die door de fabrikant worden gemaakt voldoen aan alle  constructieve eisen die in de voor het bedrijfsproces relevante normen zijn vastgelegd. De relevante normen voor de staalconstructie en de aluminium constructie zijn vastgelegd in de NEN-EN 1090.

Een CE-markering is van toepassing op alle onderdelen waaruit de dragende staalconstructie is samengesteld en is daarnaast ook van toepassing voor de staalconstructie als geheel. Dit houdt in dat zowel de leverancier van het eindproduct als alle toeleveranciers voor het eindproduct onder CE-markering moeten leveren.

De norm is toegespitst op staal- en/of aluminiumverwerkende bedrijven. Maar de NEN-EN 1090 is van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals:

  • opdrachtgevers
  • leveranciers
  • aannemers
  • toezichthouders
  • constructeurs
  • ontwerpers
  • ingenieursbureau’s

In Europa dienen bedrijven te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Europese productnorm waarbij een CE-verklaring nodig is. Producenten zijn verplicht om een FPC certificaat te kunnen overleggen op basis van NEN-EN 1090-1. Om deze CE-verklaring te kunnen opstellen, is toetsing van het fabricageproces en personeel noodzakelijk. Sinds 1 juli 2014 is deze norm bovendien verplicht!

 

Geef een reactie